Konsultācijas par darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu piemērošanu. Semināri un apmācības. Tiešsaistes konsultācijas fiziskām un juridiskām personām, izmantojot Zoom vai Skype platformas.

Sazinies

SIA DTE

© Diāna Grīnberga

Visas tiesības aizsargātas.